naŻywo.net

październik 2014

Czy Polska jest Państwem świeckim?

21 października (wtorek), godz. 18:00
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

VII Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego
im. Arnolda Szyfmana dedykowana Tadeuszowi Mazowieckiemu

_Czym jest zatem państwo demokratyczne i czym jest pluralizm światopoglądowy?
Jaką rolę Kościół może i powinien odgrywać w przestrzeni publicznej?
Jakie jest miejsce Kościoła w debacie publicznej?_

Wprowadzają do debaty: Tomasz Piątek, Teresa Romer, Mirosław Wyrzykowski
Obrady prowadzi Jarosław Kuisz

Czytaj dalej…

Debata „GORZKI TO CHLEB JEST, POLSKOŚĆ”

wtorek 14 października 2014, godz. 18:00
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Pierwsza debata o Norwidzie w ramach projektu Norwid w Polskim połączona z artystyczną prezentacją jego twórczości.

Wystąpili aktorzy Teatru Polskiego – Ewa Domańska i Dominik Łoś

Czytaj dalej…