naŻywo.net

listopad 2011

I Forum Nowej Gospodarki

14-15 listopada 2011 od godz. 9.00

I Forum odbyło się pod hasłem “Z nową energią ku przyszłości”. Wiodącym tematem była ewolucja systemów energetycznych w kierunku “Internetu energii” oraz jej implikacje gospodarcze i społeczne, zwłaszcza w kontekście usług “inteligentnego miasta”. Wśród szczegółowych zagadnień omówiono m.in. sieci przyszłości (fuzja telco–energia–media) , inteligentne sieci energetyczne (smart grids), internet obiektów (internet of things), budynki aktywne czy efektywność energetyczna.

więcej informacji