naŻywo.net

Jakiej Polski chciał Jacek Kuroń?

4 marca 2013 (pon.), godz. 18:00

Otwarta Rzeczpospolita i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie po raz piąty, tym razem wspólnie ze Stowarzyszeniem im. Gai i Jacka Kuroniów, zorganizowali debatę o ważnych i aktualnych aspektach życia publicznego, kontynuując otwarte dyskusje o wartościach, które budują Polskę „dla wszystkich”, Polskę wykształconych, tolerancyjnych i świadomych obywateli.Jakiej Polski chciał Jacek Kuroń? – pytamy tym razem, dedykując debatę Jackowi Kuroniowi w 79 rocznicę Jego urodzin. Jakiej Polski chcemy?
„Dyskusja sprzyja budowaniu dobra wspólnego wtedy, gdy jej celem jest rozwiązywanie problemów społecznych, a dialog o sprawach publicznych odbywa się z poszanowaniem różnic co do wartości, celów, światopoglądów.” Taka dyskusja pozwala się pięknie różnić – dodałby Jacek Kuroń.
V Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana dedykowana Jackowi Kuroniowi w 79. rocznicę urodzin, przy współudziale Stowarzyszenia Gai i Jacka Kuroniów.

PROGRAM
W debacie uczestniczyła PUBLICZNOŚĆ
Wprowadzenie:
JERZY OSIATYŃSKI: Kuronia model gospodarczy Polski
JOANNA STARĘGA – PIASEK: Między odpowiedzialnością a opiekuńczością
ADAM LESZCZYŃSKI: Wychowanie świadomych obywateli
Słowo końcowe:
ADAM MICHNIK: Co nam zostawił Jacek Kuroń?
Obrady poprowadzi Przewodniczący Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej
JERZY JEDLICKI

strona wydarzenia na facebooku
Otwarta Rzeczpospolita