naŻywo.net

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy

…czyli o tym, czy możliwy jest patriotyzm bez ksenofobii”

poniedziałek 19 września, godz. 18:00

III Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego dedykowana Janowi Józefowi Lipskiemu w 20 rocznicę Jego śmierci i 35 rocznicę powołania KOR-u

Debatują: Sylwia Chutnik, Henryk Wujec oraz PUBLICZNOŚĆ
Moderuje: Jerzy Jedlicki
Po debacie mini-koncert Jacka Kleyffa i Michała TarkowskiegoCzy jesteśmy tolerancyjni i otwarci? Czy jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniom wielonarodowej i wielokulturowej Europy i stać się jej członkami bez poczucia wyrzekania się polskiej tożsamości narodowej?

więcej informacji

serdeczne podziękowania dla Rafała Gralińskiego za udostępnienie nagrania z kamery HD