naŻywo.net

Seminarium Polskiej Grupy Badawczej Neuro-Psychoanalizy

sobota 6 listopada, godz. 15:00

Seminarium prowadzone przez dr Sławomira Murawca i dr Cezarego Żechowskiego, odbyło się pod auspicjami Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.

Referat pt.: "Neurobiologia więzi i przywiązania" przedstawił dr Cezary Żechowski
Po referacie - dyskusja

Seminarium odbyło się pod patronatem Miesięcznika "Charaktery".Cezary Żechowski
Neurobiologia więzi i przywiązania – implikacje dla neuropsychoanalizy

Współczesne neurobiologiczne modele więzi postulują istnienie kilku oddzielnych układów neuronalnych odpowiadających różnym aspektom związków międzyludzkich takich jak pożądanie seksualne, miłość romantyczna czy przywiązanie. Układy te posiadają częściowo odmienną lokalizacje w mózgu i funkcjonują w oparciu o nieco odmienne systemy neuroprzekaźników i hormonów (dopamina, noradrenalina, oksytocyna, estrogeny i testosteron). Pomimo różnic są one jednak w istotny sposób powiązane ze sobą, dlatego mogą funkcjonować zależnie i niezależnie od siebie. W tym kontekście zarówno funkcjonowanie układów neuronalnych jak i kształtowanie się relacji z obiektem, można opisywać w kategoriach psychoanalitycznych takich jak rozszczepienie, dysocjacja czy też tworzenie dysfunkcjonalnych powiązań pomiędzy podstawowo rozdzielonymi ośrodkami i funkcjami psychicznymi. W wystąpieniu zostaną przedstawione tezy antropolożki i biolożki Helen Fisher dotyczące neurobiologii pożądania, miłości romantycznej i przywiązania w kontekście dalszych możliwych badań neuropsychoanalitycznych.

Czym jest Neuro-psychoanaliza?
Neuro-psychoanaliza zajmuje się wieloma dziedzinami, w których istnieje pole spotkania pomiędzy psychoanalizą a neurobiologią, takimi jak na przykład:
- wzajemny przekład i wzbogacanie teorii i języka pomiędzy psychoanalizą a neurobiologią,
- terapia i analiza osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,
- rozwój i konceptualizacja różnych sposobów terapii i analizy osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w kierunku integracji pomiędzy oboma dziedzinami,
- poszukiwania teoretyczne integrujące obie dziedziny.

strona wydarzenia