naŻywo.net

Czy krytyk moich poglądów jest moim wrogiem?

12 maja 2014 (poniedziałek), godz. 18:00
Teatr Polski w Warszawie

VI Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego dedykowana pamięci współtwórcy Otwartej Rzeczpospolitej, Macieja Gellera
Wprowadzenie do debaty: Magdalena Fikus, Zbigniew Nosowski, Monika Płatek, obrady prowadziła Janina Paradowska

DEBATUJE PUBLICZNOŚĆDlaczego nie umiemy ze sobą rozmawiać? Co zrobić, żeby spór był twórczy, a nie niszczący? Czy tolerancja i otwartość sprzyjają dyskusji?

więcej informacji wkrótce na stronie organizatora