naŻywo.net

Industriada: "Szychta"

8 czerwca (sobota). godz. 22:00
Chorzów, Szyb Prezydent

Fundamentem i głównym tematem wydarzenia była energia: ludzi, maszyn i miejsca. Wychodząc od zupełnej ciemności i pojedynczych dźwięków na placu pojawiały się kolejne, tajemnicze, baśniowo-realne postacie, sunące sennie ku okalającym przestrzeń spektaklu (placu) platformom/mansjonom. (…)"więcej informacji":http://www.industriada.pl/Program/1649/ProgramWydarzenie/7462