naŻywo.net

Audio Stage 2012

24 listopada 2012

CSW Zamek Ujazdowski, Sala Laboratorium

Spotkanie twórców i wykonawców z publicznością, wieczór prawykonań utworów audioscenicznych „Audio Stage 2012”,Utwór audiosceniczny jest to forma muzyczna, w której muzycy nie występują. Wykonawcą, a bywa że także instrumentem, jest artysta sceniczny. Dźwięki, jakie powstają poprzez jego działania: ruch, taniec, mowę, akcję sceniczną, są wyjściowym materiałem, z którego kompozytor tworzy utwór. Jest to rodzaj formy o bardzo wysokim stopniu integracji różnych rodzajów sztuk performatywnych.

W wieczorze prawykonań „Audio Stage 2012” zostały wykonane cztery kompozycje audiosceniczne autorstwa Alicji Gronau, Ryszarda Osady, Krzysztofa Pawlika i Pawła Sołtysiaka. Wykonawcami oraz współautorami są: Aleksandra Dziurosz, Małgorzata Dancewicz, Piotr Filonowicz i Jakub Snochowski.

Forma audiosceniczna została skonfrontowana z inną formą wykraczającą poza tradycyjne ramy muzyczne – teatrem instrumentalnym, gdzie to muzycy rozszerzają swoje działania o gest, mowę, ruch.

Dlatego utwory były poprzedzone preludiami muzycznymi z elementami teatru instrumentalnego – rodzajami małych uwertur. Autorami i wykonawcami preludiów jest Jarosław Siwiński i Małgorzata Kołcz.

Wieczór prawykonań poprzedziło spotkanie artystów z publicznością, które poprowadził Paweł Kos-Nowicki. Całość była transmitowana w Internecie, gdzie będzie potem dostępny zarówno zapis prawykonań jak i partytury niektórych utworów.