naŻywo.net

Wręczenie Nagrody Teofrasta

19.10.2010, gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Pomysłodawcą ustanowienia tego wyróżnienia jest magazyn psychologiczny „Charaktery”.Uroczystość poprzedziła debata „Pytania polskich psychologów”, której organizatorem jest Wydawnictwo Charaktery. Do udziału w debacie zaproszono autorów nominowanych książek. Motywem przewodnim była refleksja nad kondycją polskiej książki psychologicznej, ponadto poruszona została kwestia pytań, na które polscy psychologowie znaleźli odpowiedź oraz tych, które wciąż pozostają bez rozwiązania. W debacie głos zabrał prof. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk. Później nastąpiło uroczyste wręczenie nagród autorom nagrodzonych książek. Laudacje wygłosili luminarze polskiej psychologii – prof. Tomasz Maruszewski i prof. Dariusz Doliński.

Szczegółowy program na stronach: www.charaktery.eu oraz www.nagrodateofrasta.eu.