naŻywo.net

Horn Concert

Instalacja/performance na krakowskim rynku wieczorem 12 czerwca 2010 - "koncert na rogi" Christofa Schlägera. artykuł o wydarzeniu nagranie transmisji