naŻywo.net

Konferencja "Miejsce po - miejsce bez"

9-10 kwietnia 2015
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Konferencja “Miejsce po – miejsce bez” to interdyscyplinarne spojrzenie na dynamikę przestrzeni społeczno-kulturowej. Organizowana jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Jej zamiarem jest próba podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń MHK w przestrzeni pamięci i historii. Chcemy uczynić to zapoznając się z dorobkiem badaczy, naukowców i instytucji, które zajmują się podobną problematyką.

pełny opis konferencji
program konferencji