naŻywo.net

Czesław Czet Minkus

19 grudnia 2013 (czwartek), godz. 19:00
Małopolski Ogród Sztuki, Kraków

„DREAMS MUSIC’13” jest kompozycją muzyczno-transmedialną z cyklu „Other Scores”. Utwór zaprojektowany jest na elektro – akustyczną orkiestrę MINKUS-TMAexplorers, aktorów, innych wykonawców medialnych a także wielokanałowe projekcje filmowe i audio.
Spektakl muzyczno-transmedialny zaaranżowany jest na wokalizy, trąbkę przetwarzaną elektronicznie oraz inne instrumenty elektro-akustyczne i elektroniczne, live mix, sekwencje aktorskie, specjalne wieloekranowe projekcje filmowe oraz przestrzenne systemy głośnikowe.Dreams Music’13 – to wielowymiarowa kompozycja oparta o wizualne i dźwiękowe transmisje z procesów zachodzących w mózgu i innych organach w trakcie sesji snów kompozytora (napięcia bioelektryczne, zmiany chemiczne itp).
Materiał obejmuje dokumentacje audiowizualne – monitoringu filmowego, zapisów graficznych (hipnogramy) i tekstowych relacji zachodzących podczas różnych faz snu.
Materiały obrazowe będące rejestracją pracy mózgu, oczu, serca, i innych narządów – uzyskane są metodą polisomnografii, tomografii, elektroencefalografii, oraz przekazów z innych urządzeń, czujników itp.
Dokumentacje tych elementów przygotowywane są podczas sesji snu realizowanych przez kompozytora w instytutach, pracowniach – laboratoriach uniwersyteckich, oraz ośrodkach diagnostyczno – badawczych zajmujących się snem, pamięcią i innymi właściwościami mózgu.

Poza materiałami zarejestrowanymi podczas sesji snów, a także innych stanów psychodelicznych (filmowe, foto, komputerowe, graficzne itp.) w kompozycji wykorzystane są także relacje z tych „podróży” utrwalone w formie pisemnej. Zapisy te poddane są wielowarstwowej edycji komputerowej i stanowią rodzaj partytur (video-scores), a także kanwy na których oparte są poszczególne sceny aktorskie, przestrzenie projekcyjne oraz tematy muzyczne.

W trakcie koncertu – spektaklu, przewidujemy sekwencje wprowadzenia w obszary tematyczne kompozycji, wygłaszane przez wybitnego psychofarmakologa, biochemika i neurobiologa – prof. Jerzego Vetulaniego.

Przedsięwzięcie prezentuje oryginalną autorską formę i nowatorski język muzyczno – medialny, poprzez swoją interdyscyplinarność ma szanse na zaistnienie w świecie kultury jako znaczące wydarzenie artystyczne, a także edukacyjno – promocyjne.

Oferując odbiorcy zupełnie nowe doznania w odbiorze sztuki i poszerzają jego percepcję o sferę naukową sprawia, że projekt ten ze względu na swój charakter i wysoką jakość artystyczną jest unikatowy.

Dzięki wykorzystaniu przez autora osiągnięć nowoczesnej nauki i nowych idei artystycznych, odbiorcy mają możliwość zgłębienia obszarów synestezyjnej sztuki w spektaklu muzyczno – transmedialnym.

Zespół – MINKUS-TMAexplorers jest kolejną po Space Light Orchestra (1983) i Music Media Art Ensemble (2000), otwartą formacją założoną w 2009 r. przez muzyka, kompozytora a także autora projektów muzyczno-medialnych, filmowych i teatralnych – Czesława Minkusa.
Zespół specjalizuje się w wykonaniach utworów łączących w sobie różne obszary sztuki współczesnej.
W zależności od przyjętych wersji wykonawczych, realizuje niekonwencjonalne, nowatorskie kompozycje wykorzystujące szerokie spektrum współczesnych technologii instrumentalno – medialnych.
Opcjonalne składy zespołu realizują m.in. takie formy jak: koncert muzyczno-medialny, teatr dźwięku, sound-performance, instalacja audio-wizualna, art film, oraz projekty sieciowe net-art.
Penetrując obszary współczesnej muzyki elektro-akustycznej, eksperymentalnej, improwizowanej oraz sztuk audio-wizualnych poszukuje kontekstów i napięć pomiędzy wzajemnymi relacjami foniczno – wizualnymi oraz innymi terytoriami – intuicyjnych i konstrukcyjnych form potencjalnych przestrzeni komunikacyjno – medialnych.
W prezentacjach wykorzystuje narzędzia i technologie (od tradycyjnych po najnowsze) dające optymalne możliwości połączenia sztuki audialnej, wizualnej i innych, oraz kreacji wyrafinowanych i różnorodnych projektów trans-medialnych.
Te wielopoziomowe struktury łączą elementy różnych dziedzin (aspektów) sztuki, we współczesne kształty nierozdzielnych, a także nieprzewidywalnych całości.
Do idei muzyki intuitywnej wprowadza różne formuły improwizacji inspirowanej – partyturowymi zapisami graficznymi, tekstowymi, filmowymi, foto, itp. oraz otwartym programowaniem sygnalizacyjnym, interaktywnym, jak również rodzaje reżyserii – dyrygentury, czy przestrzenne systemy interferencyjne.

Do współpracy z zespołem zapraszani są wybitni muzycy z kręgów –muzyki elektro-akustycznej i elektronicznej, muzyki eksperymentalnej, nowego jazzu, teatru dźwięku, współczesnej muzyki improwizowanej / intuitywnej, oraz inni artyści medialni w zależności od specyfiki realizowanych kompozycji.