naŻywo.net

Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek

6-8 listopada 2013

Międzynarodowa multidyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w partnerstwie z Pracownią Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

więcej informacji