naŻywo.net

To blog or not to blog

22 października 2013 (wtorek), godz. 18:00
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Pierwsza publiczna debata poświęcona blogom i autorskim formom wypowiedzi w internecie na tle marginalizowania roli krytyki teatralnej oraz kryzysu tradycyjnych form komentowania polskiego życia teatralnego.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali autorzy blogów o tematyce teatralnej, reprezentujący różne dziedziny około teatralne: profesjonalną krytykę, animację życia teatralnego oraz szeroko pojęty styl życia.

więcej informacji