naŻywo.net

Muzyka współczesna da się lubić

12-14 kwietnia 2013

Wykłady poświęcone twórczości Witolda Lutosławskiego oraz kursy mistrzowskie dotyczące szeroko rozumianej interpretacji dzieł tego wielkiego kompozytora, a także muzyki XX i XXI wieku.
To także dwa koncerty, koncert rozpoczynający warsztaty, z udziałem zaproszonych gości – wykładowców, wypełniony w dużej mierze muzyką W.Lutosławskiego, oraz koncert finałowy, prezentujący dokonania uczestników warsztatów.