naŻywo.net

Otwarcie Małopolskiego Ogrodu Sztuki - Aleksander Janicki:

19 października 2012

Tożsamość miejsca – multimedialne widowisko (videomapping)

Scenariusz widowiska został oparty na materiałach archiwalnych oraz kreacji z użyciem najnowocześniejszych metod trójwymiarowej animacji i jest artystyczną impresją odnoszącą się do historii, teraźniejszości oraz przyszłości nowo powstałego centrum. Multimedialny spektakl łączy artystyczne działanie oparte na mappingu 3D, dynamicznych projekcjach opartych na technologii laserowej, animacji oraz projekcjach filmowych i muzyce.

więcej informacji