naŻywo.net

Czyja jest przestrzeń publiczna?

poniedziałek 14 marca, godz. 18:00

Transmisja internetowa na żywo II debaty Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego dedykowana Arnoldowi Szyfmanowi, jego budowniczemu i założycielowi sceny.

Czyja jest przestrzeń publiczna… czyli o tym, że trzeba ze sobą rozmawiać, aby móc ze sobą żyćCzy przestrzeń publiczna jest dla wszystkich? Czy budynki, pomniki, symbole, a także zachowania innych ludzi naruszają Twoje poczucie estetyki? Czy czujesz się wykluczona lub wykluczony? Czy każdy powinien czuć się dobrze we wspólnej przestrzeni? Masz na ten temat swoje zdanie?
Weź udział w dyskusji.

Czyja jest przestrzeń publiczna?
…czyli o tym, że trzeba ze sobą rozmawiać, aby móc ze sobą żyć

II. Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego dedykowana pamięci Arnolda Szyfmana – twórcy tego teatru.

Paneliści:
Andrzej Osęka
Jakub Szczęsny
Kazimiera Szczuka
Joanna Tokarska-Bakir

Moderatorka:
Bogna Świątkowska

Teatr Polski – instytucja kultury oraz Otwarta Rzeczpospolita – stowarzyszenie, które przeciwstawia się antysemityzmowi oraz wszelkim formom ksenofobii i dyskryminacji w życiu publicznym znalazły pole współpracy, którym jest działanie na rzecz tolerancji, a przeciwko szerzeniu nienawiści. Podjęliśmy się tego zadania przekonani, że możemy realizować swoje cele, służąc sobie nawzajem i mając na uwadze najlepsze tradycje wykreowane przez założyciela Teatru Polskiego Arnolda Szyfmana i doświadczenia Otwartej Rzeczpospolitej.

Dlatego współorganizujemy kolejną – drugą, otwartą debatę o ważnych i aktualnych aspektach życia publicznego. Tematem poprzedniej była wynikająca z nietolerancji mowa nienawiści w życiu publicznym. Nie trzeba być szczególnie uważnym obserwatorem, żeby dostrzegać wiele różnych form nienawiści i nietolerancji obecnych w przestrzeni publicznej. Prymitywne napisy i rysunki, graffiti, murale, plakaty i wielkoformatowe reklamy na murach miast, a także budowle i pomniki na ulicach i placach zbyt często wyrażają lub wzbudzają emocje niechęci, nienawiści, wrogości, zachęcając do nietolerancji. Są nośnikami symboli o których prawo do obecności w przestrzeni publicznej, spieramy się często ostro i w niedopuszczalny sposób. A przecież Rzeczpospolita była przez stulecia ojczyzną wielu narodów, które zapełniały jej przestrzeń tworami swoich kultur, które współistniały, a nierzadko mieszały się ze sobą. Ten kulturowy tygiel sprzyjał kształtowaniu ludzi wybitnych, o szerokich horyzontach – uczonych, artystów, twórców…
Czy przestrzeń publiczna jest dla wszystkich? Czy budynki, pomniki, symbole, a także zachowania innych ludzi naruszają Twoje poczucie estetyki? Czy sprawiają, że czujesz się wykluczona lub wykluczony? Czy każdy powinien czuć się dobrze we wspólnej przestrzeni? Masz na ten temat swoje zdanie?
„Dyskusja sprzyja budowaniu dobra wspólnego wtedy, gdy jej celem jest rozwiązywanie problemów społecznych, a dialog o sprawach publicznych odbywa się z poszanowaniem różnic co do wartości, celów, światopoglądów” – głoszą sygnatariusze deklaracji zmowaobywatelska.pl .
Kultura łagodzi obyczaje – dodałby może Arnold Szyfman, urodzony w polsko-żydowskim, flisackim Ulanowie nad Sanem, twórca i mecenas budowli, która zyskała miano najpiękniejszego teatru stolicy oraz dyrektor i reżyser wybitnej sceny teatralnej, którą w nim zorganizował.