naŻywo.net

wykład „Neuropsychoanaliza, główne założenia i próby zastosowania klinicznego”

sobota, 18.12.2010, godz. 15:00

Wykład dra Sławomira Murawca będzie oparty na wykładzie Marka Solmsa wygłoszonym w trakcie konferencji „Psychoanalysis – who needs it?” (Paryż, 26-29.06.2010) oraz na piśmiennictwie na temat zastosowania NPSA w praktyce klinicznej.

Polska Grupa Badawcza Neuro-Psychoanalizy